Fundacja Dlaczego, Warszawa, ul.Sienna 67 lok 4 +48 603 189 190

Badania

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami na temat skuteczności protokołu RTM w leczeniu PTSD oraz listą dostępnych artykułów.

RTM na tle innych metod leczenia PTSD

Grafika po poniżej przedstawia wyniki pierwszych trzech badań nad protokołem RTM. Uzyskane wyniki zestawiono wynikami badań nad metodami opartymi na dowodach, które są obecnie zatwierdzone (w USA) i stosowane przez do leczenia weteranów. Rezultaty leczenia mierzono kwestionariuszem PSSI-5, służącym do opisu natężenia objawów PTSD. Zwraca uwagę nie tylko wysoka skuteczność usuwania objawów PTSD ale i bardzo niski procent wypadnięć z terapii.

(kliknij obrazek by obejrzeć w powiększeniu)

Dane w tabeli pochodzą z:  Yehuda et al., 2015; Schnurr et al., 2007; Monson, et al., 2006; Forbes et al., 2013; Moreland et al., 2014; Suris et al., 2013; Steenkamp et al. (2015). Pozostałe dane dotyczące RTM pochodzą z Foa et al. (2018).

Na badania nad PTSD  wydano 900 milionów dolarów w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W swoim najbardziej prestiżowym czasopiśmie JAMA, we wrześniu 2015 r Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy zwróciło uwagę na następujący problem: „… około dwie trzecie żołnierzy nadal spełniało kryteria diagnozy PTSD po „skutecznym” leczeniu, a jedna czwarta zrezygnowała w trakcie”.

Uważamy, że wyniki naszych pięciu ukończonych badań nad RTM i informacje zwrotne z programów szkolenia przynoszą oczekiwany przełom zarówno pod względem skuteczności leczenia objawów jak i radykalnego minimalizowania zjawiska rezygnacji z terapii w trakcie jej trwania.

dr Frank Bourke

RTM w badaniach z wykorzystaniem markerów EEG

Wykres poniżej jest prezentacją wstępnych wyników pilotażowych badań neurologicznych przedstawionych przez dr Lewine w Biological Psychiatry Journal. Ciemnoczerwone i niebieskie odcienie w lewym rzędzie skanów przed leczeniem RTM wskazują na nieprawidłowości w aktywności mózgu spowodowane przez PTSD. Całkowicie zniknęły one w skanach po wykonanych pięć dni po leczeniu. Jasno turkusowy kolor wskazuje na aktywność mózgu mieszczącą się w normalnych granicach. Ciemne czerwienie i błękity wskazują na odchylenia od stanu normalnegop. Badania są prowadzone w laboratorium dr. Jeffa Lewine’a na Uniwersytecie Nowego Meksyku (USA). Przeczytaj artykuł.

Literatura

 • Astill Wright, L., Horstmann, L., Holmes, E. A., & Bisson, J. I. (2021). Consolidation/reconsolidation therapies for the prevention and treatment of PTSD and re-experiencing: a systematic review and meta-analysis. Translational psychiatry11(1), 453. https://doi.org/10.1038/s41398-021-01570-w
 • Neil J. Kitchiner, Catrin Lewis, Neil P. Roberts & Jonathan I. Bisson (2019)
  Active duty and ex-serving military personnel with post-traumatic stress disorder treated
  with psychological therapies: systematic review and meta-analysis, European Journal of
  Psychotraumatology, 10:1, 1684226, DOI: 10.1080/20008198.2019.1684226
  To link to this article: https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1684226
 • Foa, E., McLean, C., Zang, Y., Rosenfield, D., Yadin, E., Yarvis, J., … Peterson, A. (2018).Effect of Prolonged Exposure Therapy Delivered over 2 weeks vs 8 Weeks vs Present-Centered Therapy on PTSD Symptom Severity in Military Personnel. JAMA, 219(4), 354-364. DOI:10.1001/jama.2017.21242.
 • Gray, R., & Bourke, F. (2015). Remediation of intrusive symptoms of PTSD in fewer than five sessions: A 30- person pre-pilot study of the RTM Protocol. Journal of Military, Veteran and Family Health, 1(2), 85-92. doi: doi:10.3138/jmvfh.3119
 • Gray, R., Budden-Potts, D., & Bourke, F. The Reconsolidation of Traumatic Protocol (RTM) for the treatment of PTSD: A randomized waitlist study of 30 female veterans. In Preparation.
 • Gray, Richard, Budden-Potts, Denise, & Bourke, Frank. (2017). Reconsolidation of Traumatic Memories for PTSD: A randomized controlled trial of 74 male veterans. Psychotherapy Research, 1-19. doi: 10.1080/10503307.2017.1408973
 • Steenkamp, Maria, Litz, Brett, W Hoge, Charles, & Marmar, Charles. (2015). Psychotherapy for Military-Related PTSD A Review of Randomized Clinical Trials. JAMA, 314(15):489-500. Doi:10.1001/JAMA.2015.8370
 • Tylee, Daniel S., Gray, Richard, Glatt, Stephen J., & Bourke, Frank. (2017). Evaluation of the reconsolidation of traumatic memories protocol for the treatment of PTSD: a randomized, wait-list-controlled trial. Journal of Military, Veteran and Family Health, 3(1), 21-33. doi: 10.3138/jmvfh.4120.
 • Gray, R. M., & Liotta, R. F. (2012). PTSD: Extinction, Reconsolidation, and the Visual-Kinesthetic Dissociation Protocol. Traumatology18(2), 3–16. https://doi.org/10.1177/1534765611431835
 • Schiller D, Monfils MH, Raio CM, Johnson DC, LeDoux JE, Phelps EA. Addendum: Preventing the return of fear in humans using reconsolidation update mechanisms. Nature. 2018 Oct;562(7727):E21. doi: 10.1038/s41586-018-0405-7. Erratum for: Nature. 2010 Jan 7;463(7277):49-53. PMID: 30050064.