Fundacja Dlaczego, Warszawa, ul.Sienna 67 lok 4 +48 603 189 190

Szkolenie z wykorzystania protokołu Neurolingwistycznej Terapii Traumy w pracy z PTSD

Szkolenie z pracy z PTSD online ZOOM po angielsku dla uczestników z Polski

Rekonsolidacja Traumatycznych Wspomnień – obecnie rozwiajana i badana we współpracy z KingsCollege w Londynie pod nazwą Neurolinguistic Trauma Therapy to zaawansowany protokół do pracy z traumą i PTSD. 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim z udziałem polskiego co-trenera. Edycja w całości po polsku planowana jest na jesień 2023.

Szkolenie obejmuje:

 • Zaliczenie części e-learnigowej na platformie teach:ables.
 • Następnie szkolenie na żywo, online, na platformie ZOOM, odbędzie się w następującym porządku: 14 marca 13.00-18.00  czasu polskiego oraz 15-16 marca, 10.00 – 18:00 czasu polskiego),
 • indywidualne rozmowy mentoringowe (w miarę potrzeby uczestnika) 2 h,
 • egzamin indywidualny – ewaluacja w formie prezentacji przypadków (1h).

Koszt szkolenia to 350£ – szkolenie realizowane jest przez AwakenConsulting – prowadzi dr Lisa de Rijk.

Szkolenie będzie obejmowało wszystko, czego będzie potrzebował praktyk, aby z sukcesem stosować protokół RTM w swojej pracy.

Program szkolenia zawiera: 

 • Wyjaśnienie czym jest rekonsolidacja wspomnień i mechanizmy neurobiologiczne leżące u jej podstaw.
 • Demonstracja całościowego protokołu 
 • Dokładne wyjaśnienie skryptu leczenia traumy i sposobu korzystania z protokołu
 • Prezentacja kwestionariusza PCL-5 do oceny symptomów PTSD.
 • Liczne sesje treningowe w trakcie szkolenia 
  • protokół jest prezentowany po kawałku, tak aby uczestnicy opanowali najpierw elementy zapewniające bezpieczeństwo emocjonalne klienta/pacjenta, a następnie przechodzą do coraz trudniejszych elementów,
  •  na koniec szkolenia każdy uczestnik zaprezentuje trenerowi co najmniej 1 lub 2 pomyślne protokoły leczenia.
 • Szkolenie jest prowadzone przez trenera głównego oraz na każdy zespół ćwiczący w parach/trójkach w tzw. pokojach zooma (breaking rooms) przypada jeden wykwalifikowany co-trener. Każde ćwiczenie jest zatem obserwowane przez  praktyka metody, który udziela na koniec rozwijającej informacji zwrotnej.

Certyfikacja:

 • Aby uzyskać certyfikat, należy wziąć udział, we wszystkich częściach szkolenia, uzyskać pozytywną ewaluację wstępną w czasie pracy na szkoleniu, oraz zaprezentować w rozmowie certyfikacyjnej (ewaluacyjenej) 2 udane przypadki wykorzystania protokołu – już po ukończeniu szkolenia. Każdy przypadek ma obejmować pracę z pacjentem/klientem, w której proces teraputyczny trwa przynajmniej 3 sesje, ocenę stanu pacjenta/klienta za pomocą kwestionariusza PCL-5 przed i po rozpoczeciu terapii.
 • Czas na certyfikację obejmuje 3 miesiące od zakończenia szkolenia

Cele szkolenia:

 • Uczestnik będzie rozumiał czym jest protokół; jakie są mechanizmy leżące u podstaw protokołu i jakie są wskazania/przeciwskazania do używania w pracy z traumatycznymi wspomnieniami.
 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić krótką ocenę natężenia objawów PTSD i przewidzieć, czy klient jest dobrym kandydatem do leczenia za pomocą protokołu.
 • Uczestnik wielokrotnie przećwiczy różne techniki i kroki protokołu – uczymy się przez doświadczenie i powtarzanie, które pozwala nabierać pewności. W czasie szkolenia uczestnicy ukończą cały protokół na co najmniej 2 osobach. Ćwiczymy w grupie wykorzystując doświadczenie własne. Pozwala to dobrze opanować kroki i kluczowe elementy interwencji, nawet wtedy, gdy nie mamy do czynienia z PTSD, a tylko z trudnymi doświadczeniami urazowymi (np. wypadek, bycie świadkiem wypadku, trudne sytuacje relacyjne, inne trudne doświadczenia, których przywołanie wywołuje emocje o nieprzyjemnym zabarwieniu, etc.).
 • Uczestnik będzie w pełni zdolny do zidentyfikowania czy potencjalny pacjent jest odpowiednim kandydatem do leczenia za pomocą.
 • Uczestnik będzie umiał posłużyć się skalą SUDS ( Subjective Units of Distress Scale – jednostki subiektywnej skali stresu) dla klientów przed i po leczeniu, aby porównać emocje przed i po sesji.

Program szkolenia:

 • Skuteczne leczenie PTSD w 3-5 sesjach. Narzędzia potrzebne terapeucie do korzystania z protokołu.
 • Wyjaśnienie zasad działania NLPt Trauma Therapy – podłoże neurobiologiczne.
 • Nauka trzech kluczowych umiejętności, na których opiera się interwencja, czyli:
  • kalibracji stanu pacjenta,
  • budowania kontaktu (ang. rapport),
  • manipulacji tzw. submodalnościami (czyli cechami obrazu towarzyszącemu wspomnieniu, takim jak jego wielkość, jasność, natężenie barw, pozycja obserwator/aktor, etc.).
 • Demonstracja całej interwencji za pomocą protokołu NLPtTT.
 • Dokładne omówienie poszczególnych części skryptu NLPtTT, ich funkcji i elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, by móc bezpiecznie kontynuować interwencję.
 • Ćwiczenie korzystania z NLPtTT. Liczne sesje treningowe w trakcie szkolenia. Celem jest to by każdy uczestnik na koniec szkolenia przeszedł w roli prowadzącego co najmniej 1 lub 2 całościowe, zakończone sukcesem sesje pracy z protokołem.  Ćwiczenia odbywają się w parach, którym przez cały czas towarzyszy mentor, będący certyfikowanym praktykiem NLPtTT.
 • Każdy uczestnik, który odbędzie szkolenie i weźmie udział w ćwiczeniach, będzie gotowy do korzystania z protokołu, tak, by mógł przejść proces certyfikacji.
 • Certyfikacja polega na samodzielnym poprowadzeniu W przypadku certyfikacji – każdy praktyk będzie pod okiem trenera i ukończy 2 udane administracje, w tym 3 sesje z ocenami wstępnymi i końcowymi. Zostanie ono ukończone w ciągu 3 miesięcy od szkolenia i jest wliczone w pierwotny koszt.

Kto może wziąć udział w tym szkoleniu:

 • Psychoterapeuci (także w trakcie szkolenia, zapraszamy osoby, które wg wytycznych swojego stowarzyszenia/szkoły mogą prowadzić już praktykę pod superwizją),
 • psycholodzy pracujący z traumą, psychotraumatolodzy,
 • interwenci kryzysowi,
 • lekarze psychiatrzy.

Dla kogo:

 • Jeśli pracujesz z ofiarami wypadków, gwałtów, nadużyć seksualnych, ofiarami przemocy, weteranami, osobami, które wykonywały/wykonują zawody takie jak: strażak, policjant, lekarz, ratownik medyczny zdobędziesz cenne narzędzie do pracy, które umożliwi w krótkim czasie pozbyć się uciążliwych objawów i powrócić do aktywności zawodowych, towarzyskich i rodzinnych.
 • W przypadku potrzeby kontynuacji terapii, klienci są bardziej gotowi na pogłębioną pracę, ponieważ uciążliwe symptomy takie jak flashbacki, intruzywne wspomnienia, ruminacje, koszmary senne i związane z tym kłopoty ze snem, unikanie miejsc i kontekstów związanych z sytuacją urazową znikają w czasie 3-5 sesji pracy protokołem.

Gdzie i kiedy?

 • Zaliczenie części e-learnigowej na platformie teach:ables.
 • Następnie szkolenie na żywo, online, na platformie ZOOM: 14 marca 13.00-18.00 czasu polskiego oraz 15-16 marca, 10.00 – 18.00 czasu polskiego,

Wymagane jest przejście etapu wprowadzającego do szkolenia w formie e-learningu (wraz z przejściem części testu wiedzy) na platformie ‘teach:ables’ (ok 8h) przed przystąpieniem do treningu live.

Szkolenie będzie prowadzone po angielsku i ze wsparciem pracy własnej w parach w języku polskim. Uczestnicy otrzymują także protokół pracy po polsku i po angielsku.

Za ile?

350GBP

Prowadzący:

dr Lisa de Rijk

Dr Lisa de Rijk (Wake) ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w sektorze publicznym, prywatnym i NGO jako psycholog, psychoterapeuta i coach, moderator, trener i superwizor.Autorka książek „Neurolinguistic Psychotherapy: A Postmodern Perspective”, „Rola terapii krótkoterminowej w zaburzeniach więzi”,  „NLP Principles in Practice” oraz redaktor naczelny ksiażki „Kliniczna efektywność neurolingwistycznej psychoterapii”.

Doktorat z psychologii uzyskała na Uniwersytecie Surrey. Lisa jest psychoterapeutą akredytowanym przez UKCP; była przewodnicząca i wiceprzewodnicząca UKCP, a w 2013 r. została honorowym członkiem UKCP. Obecnie Lisa jest  Europejskim Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w projekcie Research and Recognition poświęconym leczeniu PTSD za pomocą protokołu RTM.

 

Paola Scandurra

Paola Scandurra jest psychoterapeutką i coachem pracującym na co dzień w Wielkiej Brytanii.Jest certyfikowanym praktykiem RTM (Certified Practitioner of the Reconsolidation of Traumatic Memories ™), absolwentką szkoleń Advanced Patterns in Psychotherapy, Integral Eye Movement Therapy (IEMT), NLP Advanced Health Certification, Mental Health First Aid, Applied Neuroscience Certificate , Clean Language and Metaphors, multi Brain Integration Techniques (mBIT) Coach, Master Practitioner i Trainer NLP. Pomaga osobom indywidualnym i zespołom doświadczać wzrostu, budować silniejsze więzi i leczyć z trudnych rzeczy w znaczący sposób.
Odbyła także całościowe szkolenie trenerskie z protokołu RTM i od 2020 roku jest trenerem RTM w obszarze Europy.

Przemysław Turkowski

Przemek jest psychologiem z ponad 20-letnim stażem, psychoterapeutą pracującym z dorosłymi i młodzieżą oraz parami. Szczególne miejsce śród jego zainteresowań zajmują biologiczne mechanizmy i procesy leżące u podstaw leczenia traumy i powrotu do równowagi, rezyliencji oraz żałoby. Jest autorem artykułów na temat neurolingwistycznej psychoterapii w leczeniu zaburzeń lękowych oraz pracy z żałobą i stratą. Uzyskał dyplom magistra psychologii  i magistra biologii  na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, stąd zainteresowanie zjawiskami na styku psyche i somy. Były członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii, obecnie członek komisji ds. nauki i badań tego stowarzyszenia.

 

Jak się zapisać?

Wszelkich informacji udziela Przemek Turkowski, tel.: 603 189 190, przemek@betterflow.pl oraz Lisa de Rijk lisa@awakenconsulting.co.uk https://www.awakenschool.co.uk/

 

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi informacjami na anglojęzycznej stronie projektu RTM: https://thertmprotocol.com/ oraz na stronie głównej projektu Research&Recognition: http://researchandrecognition.org/