Fundacja Dlaczego, Warszawa, ul.Sienna 67 lok 4 +48 603 189 190

PTSD

Objawy PTSD

Chociaż każdy inaczej doświadcza PTSD, istnieją cztery główne typy objawów:

  • Ponowne przeżywanie traumatycznego wydarzenia. Często objawia się to retrospekcjami, koszmarami i intensywnymi reakcjami fizycznymi na przypomnienia o wydarzeniu.

  • Unikanie wspomnień o traumie. Niektórzy nie są w stanie zapamiętać ważnych aspektów traumatycznego wydarzenia, inni tracą zainteresowanie czynnościami życiowymi, towarzyskimi i życiem w ogóle. Jeszcze inni czują się odrętwiali emocjonalnie i oderwani od innych w swoim życiu.

  • Depresyjne postrzeganie rzeczywistości i obniżony nastrój obejmujący różnorodne uczucia, od utrwalonego i wyolbrzymionego poczucia winy po wyobcowania lub znacznie zmniejszone zainteresowania czynnościami życiowymi, po niemożność zapamiętania kluczowych aspektów wydarzenia.

  • Pobudzenie charakteryzuje się agresywnym, lekkomyślnym lub autodestrukcyjnym zachowaniem, zaburzeniami snu, nadmierną czujnością lub podobnymi problemami.

Neurologia PTSD

Zazwyczaj umysł i ciało są w szoku po traumatycznym doświadczeniu. Gdy rozumiemy, co się wydarzyło i jesteśmy w stanie przetwarzać swoje emocje, mamy szansę wyjść z tego szoku. Jednak w przypadku szczególnie intensywnego traumatycznego przeciążenia układu nerwowego (aspektów poznawczych i natężenia emocji) przetworzenie takie nie jest możliwe i  w efekcie układ nerwowy pozostaje niejako w stanie zawieszenia. Nieustannie próbuje domknąć i przetworzyć traumatyczną sytuację, jednak z braku zasobów i robi to w sposób nieefektywny i zapętlony. Dlatego osoby z PTSD pozostają niezdolne do kontrolowania bolesnego emocjonalnego i behawioralnego wtargnięcia traumatycznych wspomnień do ich życia.

Dzieje się tak, ponieważ na poziomie neurobiologicznym doszło do bardzo silnego zespolenia traumatycznych emocji i traumatycznego wspomnienia. Procedura RTM “gasi pożar”, dzięki oddzieleniu traumatycznego wspomnienia od traumatycznych emocji pozwala domknąć przetwarzanie traumy i skonsolidować ślad pamięciowy w nowy nietraumatyczny sposób.

Po zakończeniu pracy procedurą RTM w razie potrzeby istnieje możliwość kontynuowania psychoterapii np. w celu egzystencjalnego  lub poznawczego uporządkowania i nadania sensu swoim doświadczeniom. Zazwyczaj nie jest to jednak potrzebne.

Znajdź terapeutę RTM

Aktualna lista terapeutów znajduje się na stronie https://thertmprotocol.com/

W przyszłości stworzymy listę polskojęzycznych terapeutów RTM. Na chwilę obecną wszelkich informacji udziela Przemek Turkowski, tel.: 603 189 190, przemek [at] betterflow.pl